Historie souboru

Zmatkaři 2022
Zmatkaři 2022

Amatérský divadelní soubor Zmatkaři založil jeho principál František Kunst s přáteli,
na podzim roku 1993 v Dobroníně. Postupem času se členy stali i divadelníci
z okolních měst a obcí, zejména z Jihlavy, Polné, Třeště, Stříteže a Věžničky
.

Prvním režisérem našeho souboru se stal tehdejší herec Horáckého divadla Miroslav Večerka (nyní v angažmá v Kladně). Na postu kmenového režiséra jej vystřídal v roce 2000 bývalý umělecký vedoucí HDJ Petr Žák a od roku 2009 je režisérem souboru Vladimír A. Mátl.

Kromě stálých rádi spolupracujeme i s režiséry hostujícími. Velmi si vážíme, že nás svým hostováním poctili pánové Miloš Stránský (emeritní ředitel HDJ), Michael Junášek (emeritní umělecký vedoucí HDJ), Ladislav Valeš (režisér, herec a principál Rádobydivadla Klapý) či Petr Soumar (herec Horáckého divadla v Jihlavě).

Pokud jde o dramaturgii, snažíme se o pokud možno co největší pestrost. Proto do repertoáru zařazujeme jak komedie, tak hry s vážnějším tématem a čas od času se pokusíme i o méně tradiční divadelní formy.
V průměru uvádíme jednu novou inscenaci ročně. S představeními zajíždíme nejen do okolních obcí a měst, ale navštívili jsme již mnohá místa v celé České republice, některá opakovaně. Celkem pravidelně se, poměrně úspěšně, účastníme i divadelních přehlídek, a to jak soutěžních, tak nesoutěžních.

V zimních měsících (listopad - březen) pořádáme Dobronínské divadelní chumelení. Je to série představení ochotnických souborů (přibližně 1 za 14 dní), které nás svým představením oslovily v uplynulé sezóně.

Ale co slova... Až uslyšíte, že někde u vás hrajeme, přijďte se na nás podívat!


Co jsme hráli?

Podrobné informace o jednotlivých inscenacích Vám rádi poskytneme na požádání!