S KÝM SE NEJLÉPE NA VŠEM DOMLUVÍTE? S naším Františkem :)
No, řekněme, pokud nenastanou nějaké  zmatky...

Adresa oficiální / fakturační / korespondenční:
Zmatkaři, z.s.
Polní 392/12, 588 12 Dobronín
IČO 64529452
Adresa kulturního domu kde hrajeme: 
Polenská 221/2a, 58812 Dobronín (viz mapa)
Telefon:
+420 739 460 739 - František Kunst, pricipál
E-maily:
zmatkari@email.cz, fkunst@seznam.cz 

František Kunst
František Kunst
Kulturní dům
Kulturní dům