Dobronínské Chumelení zná vítěze

07.03.2023

Mimořádnou diváckou návštěvou skončilo v neděli 5. března Dobronínské divadelní Chumelení.

Pořadatelé ze souboru Zmatkaři, za významné podpory obce Dobronín, jako partnera přehlídky, zvou na svou domovskou scénu do kulturního domu, vybrané inscenace amatérských souborů napříč celou Českou republikou. Na poslední představení ročníku dorazilo téměř 170 diváků.

Kromě tradičních stálic se Zmatkaři snaží dramaturgii osvěžit o soubory, které se v Dobroníně doposud nepředstavily. Letos jich bylo hned pět. Kromě Malisu z Libochovic, který přivezl představení pro mládež Za prkennou ohradou, a který je vlastně úzce spjat s tradičním hostem přehlídky, Rádobydivadlem Klapý, to byly soubory SUD ze Suchdola nad Lužnicí, Divadelní studio "V" z Brna, Bezchibi Brtnice a konečně divadelní trio Tři Grácie z Předína.

Pro letošní jubilejní 20. ročník si pořadatelé připravili hned tři novinky. Diváckou anketu o Stříbrnou vločku, možnost pořídit si permanentní vstupenku na všechna představení za zvýhodněnou cenu a do třetice slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny.

Po ukončení brtnického představení tedy diváci očekávali s napětím výsledky ankety i losování.

V kategorii divadla pro děti a mládež byl letos jediný účastník. Zmíněný soubor Malis z Libochovic. Jeho vítězství tak bylo vlastně dopředu dané, ale to nic neubralo na jeho kvalitě, kterou jistě podtrhla výsledná známka 5,0, což znamená 100 % hlasů v přihrádce "Líbilo moc". Proto je také cena, Malá Stříbrná vločka, více než zasloužená.

V kategorii divadel pro dospělé se projevila tradiční náklonnost diváků ke komediálnímu žánru. Nedá se říci, že by představené komedie trpěly výrazným nedostatkem kvality, spíše naopak, ale přesto dramatické kusy zůstávají v pozadí zájmu, a to co do návštěvnosti, tak i v následném hodnocení diváků. Pořadatelé Chumelení si přesto myslí, že postavit dramaturgii výhradně na komediích by nebylo dobré. Určitě se mezi diváky našli i příznivci náročnějších kusů, jak nakonec dokládají i výsledky. Ani jeden ze souborů totiž nezískal nižší průměr, než 4.

Vítězem a držitelem Velké Stříbrné vločky se tedy staly Tři Grácie z Předína s jejich Královnami (známka 4,92). Výsledky dalších souborů si můžete přečíst v přiložené tabulce.

Po vyhlášení výsledků divácké ankety byly za účasti starosty Dobronína pana Ivana Sehnala vylosováni výherci věcných darů. Mobilní telefon pro držitele jedné z permanentních vstupenek a dárkový koš s uzeninami pro držitele standardní vstupenky, našly své šťastné majitele hned na místě.

Z pěti poukázek na permanentní vstupenku na příští ročník Chumelení zbyly tři (vstupenky číslo 202300129, 202300234 a 202300563). Ty čekají na své majitele v Kavárně Na statku v Dobroníně.

Jak několikrát během přehlídky zmínil člen realizačního týmu a programový ředitel přehlídky Vladimír A. Mátl, bylo pro pořadatele velkou ctí a potěšením, že si diváci, v tak hojném počtu, našli cestu do dobronínského kulturního svatostánku. Prokázali tím, mimo jiné, že snaha pořadatelů má smysl, a také to, že amatérské divadlo může zdatně konkurovat i profesionálním souborům. Za pořadatele slíbil, že se budou ze všech sil snažit nabídnout jim i v příštím ročníku stejně kvalitní inscenace.

DS Zmatkaři, 6. 3. 2023